مرور برچسب

یک نمونه از تله های موجود در حین گنج یابی

یک نمونه از تله های موجود در حین گنج یابی

یک نمونه از تله های موجود در حین گنج یابی تله هایی که در حین گنج یابی کار گزاری شده است بسیار خطرناک و کشنده می باشند و باید بسیار در این امر هوشیار باشیم دوستان به یاد داشته باشید در جاهایی که احتمال تله وجود دارد حتما احتیاط نمایید…
CLOSE
CLOSE