مرور برچسب

یافتن گنج در ایران

چگونه جویندگان گنج را فریب دهیم

چگونه جویندگان گنج را فریب دهیم کسانی که به دنبال گنج هستند به وسیله کاغذهای کاهی راهی سرزمین های قدیمی برای یافتن گنج می شوند. چگونه این جویندگان به وسیله چنین چیزی می توانند گنج پیدا کنند. افسانه نقشه گنج جويندگی گنج يك…
CLOSE
CLOSE