مرور برچسب

یافتن گنج با نشانه شتر

شتر در یافتن گنج چه نقشی دارد

شتر در یافتن گنج چه نقشی دارد شتر کمک بسیاری به کاوشگران برای یافتن گنج می کند حتی در بسیاری از مکان ها نشان دقیق گنج را به جوینده نشان می دهد. شتر در حال راه رفتن یعنی مال جلوتر است. شتر ایستاده یعنی گنج همانجاست . اگر شتر بار داشته…
CLOSE
CLOSE