مرور برچسب

یافتن و پیدا کردن کوزه سفالی در اطراف تخت جمشید

کشف کوزه سفالی در یکی از روستاهای اطراف تخت جمشید حین شخم زدن زمین کشاورزی

در این پست از سایت hooris.ir کشف کوزه سفالی در یکی از روستاهای اطراف تخت جمشید حین شخم زدن زمین کشاورزی را برای شما عزیزان و علاقه مندان قرار دادیم . کوزه سفالی بزرگی که توسط یک مرد کشاورز در هنگام شخم زدن زمین کشاورزی از زیر خاک بیرون…
CLOSE
CLOSE