مرور برچسب

چگونگی به وجودآمدن فیروزه ..

آشنایی با خواص سنگ فیروزه

آشنایی با خواص سنگ فیروزه این سنگ به متولدین اسفند تعلق دارد و مناسب براى چاكراى گلو است.فیروزه را مى توانید به مدت ده دقیقه بر روى چاكراى كودكانى كه حمام كرده اند قرار دهید.فیروزه را از عطر - آب - صابون - روغن و نور خورشید دور نگه دارید.…
CLOSE
CLOSE