مرور برچسب

چوغن

جوغن گرد

جوغن گرد نشانه چاه در این مطلی میکوشیم تا شما دوستان را با جوغن گرد بیشتر آشنا نماییم.در ادامه این مطلب به نکاتی حائض اهمیت پیرامون جوغن گرد بیشتر میپردازیم. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این…
CLOSE
CLOSE