مرور برچسب

چه چیزهای قدیمی در قبر ها یافت می شود

چه چیزهای قدیمی در قبر ها یافت می شود

چه چیزهای قدیمی در قبر ها یافت می شود در اکثر گنج های قدیمی که در قبرها یافت می شود طلا وجود ندارد بلکه اشیا هایی وجود دارد که در آن زمان نیازه روز مره مردم بوده است. 1.اشیای مورد استفاده در زندگانی روزمره(مانند  لیوان ، گلدان ، کاسه…
CLOSE
CLOSE