مرور برچسب

پیر نشدن دختر

دختری که هرگز پیر نمی شود

دختری که هرگز پیر نمی شود طی کنفرانس انجمن سلطنتی انگلستان که در هفته جاری در لندن آغاز خواهد شد بسیاری از محققان فرایند کهولت سن با حضور در این کنفرانس درباره نتایج به دست آمده از پرونده بروک به بحث و گفتگو خواهند پرداخت تا به این…
CLOSE
CLOSE