مرور برچسب

پول توجیبی که باید به فرزندمان بدهیم

چقدر به کودکم پول توجیبی بدهم؟

چقدر به کودکم پول توجیبی بدهم؟ در تمام دنیا مردم به فرزندان خود پول توجیبی می‌دهند. بعضی روزانه، برخی هفتگی و عده دیگر ماهانه به فرزند خود مبلغی می‌دهند. کودک یا نوجوان باید پول خود را برای آن بازه زمانی تقسیم‌بندی کند تا با مشکل…
CLOSE
CLOSE