مرور برچسب

پلیس زن در ایران

پلیس زن راهنمایی و رانندگی در ایران

پلیس زن - پلیس زن راهنمایی و رانندگی در کشور ایران قبل از انقلاب . قبل از انقلاب اسلامی پلیس راهنمایی و رانندگی فرم با لباس هایی غیر از پوشش اسلامی در میدان های شهر مشغول به فعالیت بودن لباس فرم هایی که برای آنها در نظر گرفته شده بود کت و…
CLOSE
CLOSE