مرور برچسب

پرخطرترین پل های جهان

عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا اکثر پل های ساخته شده در گوشه و کنار زندگی بشر برای عبور وی از دو حد فاصل غیر ممکن بوده است. اما باید امنیت این پل ها و تضمین به سلامت رد شدن از آن ها نیز مطرح باشد. اما ظاهرا همیشه هم این طور نیست.…
CLOSE
CLOSE