مرور برچسب

پدر و مادر ابلیس

شيطان چگونه ازدواج مي كند؟

شيطان چگونه ازدواج مي كند؟ شيطان چگونه ازدواج مي كند راجع به ازدواج ابليس كه چه موقع بوده و با چه كسي ازدواج نموده و همسر او چگونه پيدا شده و دختر چه كسي است دو قول نقل شده مجمع البحرين در لغت شيطان مي نويسد وقتي خداوند…
CLOSE
CLOSE