مرور برچسب

وسوسه گنج یابی

وسوسه برای گنج یافتن

وسوسه برای گنج یافتن مردم برای اینکه می خواهند راه صد ساله را یک شبه بروند وسوسه میشوند و به دنبال کارهایی چون گنج یابی می روند و اکثرا گیر می افتند. در خيابان منوچهري زمان حکومت گذشته،  درست آنجايي كه مغازه‌ هاي قیمتی كنار هم قرار…
CLOSE
CLOSE