مرور برچسب

وجود قیچی

نشانه قیچی در گنج یابی

نشانه قیچی در گنج یابی نشانه قیچی در جاهایی که حق شده است نشانه وجود گنج می باشد ولی باید در دو مسیر به دنبال آن باشیم. این علامت نشان دهنده دو راه است که به هم می رسند. این دو راه میتواند دو آب روان یا دو تا دره باشد که بهم وصل می…
CLOSE
CLOSE