مرور برچسب

هواکش گنج های درون غار

هواکش گنج های درون غار

هواکش گنج های درون غار برای خروج گازهای زمینی که بسیار خطرناک می باشند و حتی در برخی از موارد هم کشنده ظاهر می شوند باید چکار کرد. تنها برای خروج گازهای زمینی(آهک و گوگرد و اکسید فلزات) تعبیه شده وراه ورود  به خزانه نیست.اینکه بی…
CLOSE
CLOSE