مرور برچسب

هر نخود چند گرم است

مثقال چیست؟ هر مثقال چند گرم است؟

مثقال چیست؟ هر مثقال چند گرم است؟ هر مثقال چند گرم است؟ هر مثقال چند گرم است؟ یا یک مثقال چند گرم ؟ این سوالیه که ممکنه برای هر کدوم از ما به وجود بیاد. مثقال یکـی از واحدهای قدیمی حد گیری جرم اجسامه که زیـادتر برای حد گیری زعفران و طلا…
CLOSE
CLOSE