مرور برچسب

هخامنشی

سفالهای بی نظیر هخامنشی

سفالهای بی نظیر هخامنشی سفاله های با ارزش هخامنشی که قدمتی 2600 ساله دارند و بسیار گرانبها هستند با این نمونه سفالها آشنا شوید. سفالینه‌هاى هخامنشى بعضى برحسب اتفاق و تصادف و برخى طى کاوش‌هاى علمى در قلمرو این سلسله از میدان‌ها و…
CLOSE
CLOSE