مرور برچسب

هاله نور دور انسان

هاله بینی چیست؟(قسمت چهارم)

هاله بینی چیست؟(قسمت چهارم) به کجا رسیدیم؟ نمی دانید؟ مگر قسمت های قبل را نخوانده اید؟ شما می توانید قسمت قبل تاریخچه هاله بینی و کشف آن را از اینجا ببینید در سال ۱۹۶۰ جان اوت(John Ott) یکی از محققان برجسته ی نورشناسی کشف کرد که چشم…
CLOSE
CLOSE