مرور برچسب

هاله نور دور انسان ها

هاله بینی چیست؟(قسمت سوم)

هاله بینی چیست؟(قسمت سوم) در قسمت های قبل تاریخچه پیدایش هاله نور دور انسان ها و اینکه چگونه اولین نفر متوجه این هاله شد و توانست آن را ببیند صحبت کرده ایم.شما قسمت قبل را می توانید از اینجا ببینید در سال ۱۹۵۳ ، دکتر میخاییل کازمیچ…
CLOSE
CLOSE