مرور برچسب

هاله انرژی

چگونه هاله نورانی را ببینیم؟

چگونه هاله نورانی را ببینیم؟ در قسمت های قبل از تاریخچه کشف هاله و اینکه هاله انرژی چیست و چه اثرات و نشانه هایی دارد گفتیم و به اینجا می رسیم که اگر عده ای می توانند هاله نورانی را ببینند چرا ما نبینیم؟ در اینجا تمرینی به منظور فعال…
CLOSE
CLOSE