مرور برچسب

نیروی ماورا

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا(قسمت دوم)

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا(قسمت دوم) در ادامه ی بحثمان در باره ی تله کینزی و اینکه چگونه می توانید به این نیرو برسید هستیم.شما می توانید قسمت اول این موضوع را از اینجا ببینید.و اما شما چگونه می توانید تله کینزی باشید؟…
CLOSE
CLOSE