مرور برچسب

نقطه کوبی روی کوزه سفالی

آموزش مرحله به مرحله نقطه کوبی روی کوزه

آموزش مرحله به مرحله نقطه کوبی روی کوزه مجله اینترنتی هوریس؛ برای داشتن ظروف زیبا و یک شکل می توان از تزیین نقطه کوبی بر روی وسایل استفاده نمود و نیز باید به صورت کامل و جامع هنر ویترای (نقاشی روی شیشه) را فرا گیری نمودنقطه کوبی روی…
CLOSE
CLOSE