مرور برچسب

قیمت خرید سربازی در سال 97

نرخ قیمت خرید سربازی در سال ۹۷

نرخ قیمت خرید سربازی در سال 97 لایحه بودجه سـال ۱۳۹۷ از طرف دولت به مجلس تقدیم شده می باشد. در تبصره ۱۱ لایحه بودجه مثل سـال جاری به دولت اجازه داده شده است که مشمولان غایب را با اخذ جریمه، از سربازی معاف نماید .قیمت خرید سربازی در سال…
CLOSE
CLOSE