مرور برچسب

قي كردن چشم

معنی قی کردن چیست؟ و قی کردن در روزه چه حکمی دارد؟

معنی قی کردن چیست؟ و قی کردن در روزه چه حکمی دارد؟ در این مطلب می خواهیم برای شما معنی قی کردن چیست؟ و قی کردن در روزه چه حکمی دارد؟ توضیحاتی را برای شما آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن ما تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید…
CLOSE
CLOSE