مرور برچسب

سپندارمذگان چیست

متن های زیبایی در وصف روز سپندارمذگان روز عشق(ولنتاین)

متن های زیبایی در وصف روز سپندارمذگان روز عشق در تاریخ ایرانی اسم های را بیرا روز و ماه و سال خود انتخاب می نمودن که معانی خاص و زیبایی داشت این اسم و نام گذاری ها در ایران به نام سپندارمذگان می نامیدند امروز به معرفی این…
CLOSE
CLOSE