مرور برچسب

سپندارمذگان چه روزی است

متن های زیبایی در وصف روز سپندارمذگان روز عشق(ولنتاین)

متن های زیبایی در وصف روز سپندارمذگان روز عشق در تاریخ ایرانی اسم های را بیرا روز و ماه و سال خود انتخاب می نمودن که معانی خاص و زیبایی داشت این اسم و نام گذاری ها در ایران به نام سپندارمذگان می نامیدند امروز به معرفی این…
CLOSE
CLOSE