مرور برچسب

سایکو کینزی

سایکو کینزی

سایکو کینزی در مباحث قبلی در مورد علوم غریبه و تله کینزی صحبت کرده ایم اما فرق تله کینزی و سایکو کینزی در چیست؟ در تله کینزی افراد توانایی به حرکت درآوردن اجسام را دارند ولی در سایکو کینزی افراد توانایی کنترل شرایط و انرژی ها را دارند.…
CLOSE
CLOSE