مرور برچسب

ساخت فرشته ای که از دنیای دیگر آمده

فرشته ای که از دنیای دیگر آمده (عکس)

 دو هنرمند چینی به نام های «Sun Yuan» و «Peng Yu» با استفاده از لاشه واقعی یا همان بافت چربی انسان مجسمه ای واقعی و ترسناک خلق کردند. این تندیس که «فرشته» نام دارد نشان دهنده فرشته ای در قالب یک زن پیر با بال هایی عاری از پر است که به…
CLOSE
CLOSE