مرور برچسب

زیزخاکی در ایران باستان

گودال هایی که به غار ختم می شوند

گودال هایی که به غار ختم می شوند 1.چاله ها، گودالها و حفره ها: که درون آنها تاریک و تیره است به احتمال می توانند محل ورودی به غاری باشند. 2.گودالها یا زمینهای فرو ریخته شده:گودالهای کم عمق یا عمیق در روی سطح زمین نشان دهنده جایی…
CLOSE
CLOSE