مرور برچسب

زیر خاکی در ایران باستان

ماه چه تاثیری در گنج یابی دارد

ماه چه تاثیری در گنج یابی دارد ماه یکی از تاثیر گذار ترین عناصر طبیعی در گنج یابی است که می تواند به یافتن گنج بسیار کمک کند. اين علامت نماد بار نبوده است.اين علامت براي نشان دادن سمت غروب آفتاب يا سمت غرب است.در بعضي از كوهها كه جاده…

تاثیر دو زانو در گنج یابی

تاثیر دو زانو در گنج یابی جای دو زانو در روی کوها و مناطق خاص نشان از وجود زیر خاکی و گنج های بسیار قدیمی در اطراف آن دارد جای دو زانو باید رو به قبله و 25 سانتی متر فاصله داشته باشد و برای پیدا کردن دفینه زانوها را در جای زانو گذاشته…
CLOSE
CLOSE