مرور برچسب

زیرخاکی و باستان شناسی در ایران

علامت T چه تاثیری در گنج یابی دارد

علامت T چه تاثیری در گنج یابی دارد علامتT طبق گفته های اغلب باستان شناسان می تواند نشانه وجود گنج در آن منطقه باشد. خط افقی (ت) با روی زمین تمثیل جدا کننده مرز “جهان چهار بعدی” است. و ساقی که به طرف پایین است در سمبولیسزم به معانی…
CLOSE
CLOSE