مرور برچسب

زیرخاکی ودفینه

تفاوت نشانه های گنج در جاهای مختلف

تفاوت نشانه های گنج در جاهای مختلف وجود گنج در هرجا امکان پذیر می باشد اما در جاهای مختلف وجود گنج دارای نشانه های مختلف فراوانی می باشد و زمین با آسمان این نشانه ها تفاوت دارند. اگر گنج در خانه باشد پس دارای نشانه های واضحی خواهد…
CLOSE
CLOSE