مرور برچسب

دعای بازگشت رفته ها

دعای بازگشت

دعای بازگشت اگر میخواهید چیزی را که دارید از دست شما نرود و یا چیزی را گم کرده اید و یا از پیش شما رافته است میتوانید از این دعا استفاده کنید.این دعا برای بازگشت چیزهایی است که از دست رفته اند. حضرت امام رضا علیه السلام : هر که خواهد…
CLOSE
CLOSE