مرور برچسب

دانلود دعای 60 قاف

دعای ۶۰ قاف

دعای 60 قاف  دعای 60 قاف دعای 60 قاف را با جمع آوری اطلاعات از روایات وقران کریم توسط سایت گنج یابی صورت گرفته است قرآن مجید ۶ آیه باشد که در هر یک از آن آیات شریف حرف (ق) ۱۰ بار تکرار شده است به همین علت هر یک از این آیات را به تنهایی…
CLOSE
CLOSE