مرور برچسب

حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست

صیغه بدون دخول یعنی چی و چه شرایط هایی دارد؟

صیغه بدون دخول یعنی چی و چه شرایط هایی دارد؟ صیغه بدون دخول در صورتی صحیح است که شرایط عقد به طور کامل رعایت شود. مهمترین شرط برای صیغه حتی بدون دخول اذن پدر یا جد پدری دختر می باشد. حکم صیغه بدون دخول در عقد موقت آیت الله وحید…
CLOSE
CLOSE