مرور برچسب

حکم شلاق

اجرای حکم شلاق سارقان شهرستان خاش

شهرستان خاش - حکم شلاق در ملا عام سارقان شهرستان خاش اعلام شده بود و این حکم در این شهرستان اجرا شد تصاویر پایین مربوط به اجرای حکم شلاق این سارقان می باشد . سارقان شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستاندر ملاعام شلاق خوردند این افراد…
CLOSE
CLOSE