مرور برچسب

حکم سخنرانی زنان

حکم مداحی و روضه خوانی زنان + حکم شرعی گوش دادن به صدای زن

حکم مداحی و روضه خوانی زنان + حکم شرعی گوش دادن به صدای زن مطابق نظـر آیت الله خامنه ای پاسخ:اگر سبب جلب دقت نامحرم باشد یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد اشکال دارد. ولی چنان چه در آن حد نباشد، به نظـر حضرت مـرد حرام نمی بـاشد ، ولی مناسب…
CLOSE
CLOSE