مرور برچسب

حروف قدیمی عبری

حروف عبری باستان را بشناسید

حروف عبری باستان را بشناسید برخی از خطوط عبری مرتبط با 2800 سال قبل است با ما همراه باشید و برخی از این حروف ر ببینید. خط های باستانی زیادی در نسخه های گنج و دفینه استفاده می شود که فراگیری آنها برای گنج یابان می تواند مهم باشد یکی…
CLOSE
CLOSE