مرور برچسب

حروف عبری باستان را بشناسید

حروف عبری باستان را بشناسید

حروف عبری باستان را بشناسید برخی از خطوط عبری مرتبط با 2800 سال قبل است با ما همراه باشید و برخی از این حروف ر ببینید. خط های باستانی زیادی در نسخه های گنج و دفینه استفاده می شود که فراگیری آنها برای گنج یابان می تواند مهم باشد یکی…
CLOSE
CLOSE