مرور برچسب

حرارت زیاد با کنگ فو

این کنگ فو کار با دستش آب را جوش می آورد (عکس)

این کنگ فو کار با دستش آب را جوش می آورد (عکس) ورزش کنگ فو به غیر از آنچه در فیلم ها دیده میشود دنیای بزرگی دارد که برخی از استادان آن واقعا میتوانند کارهای جالبی به این وسیله انجام دهند که افراد از آن عاجزند. فیلم های کنگ فو…
CLOSE
CLOSE