مرور برچسب

جوغن مخروطی

جوغن مربع

جوغن مربع در این مطلب میکوشیم تا شما سروران را با جوغن مربع بیشتر آشنا نماییم.در ادامه این مطلب به نکاتی مختصر و مفید پیرامون جوغن مربع بیشتر خواهیم پرداخت. اشاره به قبر درون سنگ و اتاقک دارد،مربع آرامگاه کاهن یا راهب می باشد…
CLOSE
CLOSE