مرور برچسب

تپه های گنجی

تاثیر سنگ آسیاب در حفاری

تاثیر سنگ آسیاب در حفاری سنگ آسیاب هم در حفاری و هم در گنج یابی تاثیر دارد اما اگر این سنگ کاملا روی زمین باشد از نظر گنج یابی هیچ ارزشی ندارد. سنگ آسیابی که دارای دفینه میباشد باید 80 الی 1.5 متر زیر خاک باشد و یک طرف آن صیقلی باشد و…

تپه های گنجی و دفینه دار

تپه های گنجی و دفینه دار برخی از تپه ها که داری گنج هستند تپه هایی تنها و تک می باشند و به راحتی قابل شناسایی هستند این تپه ها که از خاک سرند شده و رسی ساخته شده اند اغلب در زمان ساسانیان بنا شده اند و همگی دارای دفینه بزرگی بوده…
CLOSE
CLOSE