مرور برچسب

تپه های قدیمی

تپه های گنجی و دفینه دار

تپه های گنجی و دفینه دار برخی از تپه ها که داری گنج هستند تپه هایی تنها و تک می باشند و به راحتی قابل شناسایی هستند این تپه ها که از خاک سرند شده و رسی ساخته شده اند اغلب در زمان ساسانیان بنا شده اند و همگی دارای دفینه بزرگی بوده…
CLOSE
CLOSE