مرور برچسب

تمرین ذهن خوانی

آموزش تله پاتی (قسمت دوم)

آموزش تله پاتی (قسمت دوم) در قسمت قبل از این موضوع به آماده سازی برای شروع تمریناتی برای تقویت نیروی تله پاتی پرداختیم که می توانید قسمت اول موضوع را از اینجا بخوانید تا به طور کامل در جریان بحث قرار بگیرید و تمرین را کامل فرا گیرید…
CLOSE
CLOSE