مرور برچسب

تل های گنجی

نقش قلعه های خاکی در یافتن گنج

نقش قلعه های خاکی در یافتن گنج قلعه های خاکی شبیه به تل های خاکی می باشد اما تفاوت اصلی این دو در ابعاد اصلیشان می باشد که یکدیگر را از هم متمایز می کند. همانطور که از اسم آنها پیداست فرقی بین تل خاکی و قلعه خاکی وجود دارد. هر دوی…
CLOSE
CLOSE