مرور برچسب

تله کینزی

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا(قسمت سوم)

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا(قسمت سوم) تا به اینجا برای شما از اینکه تله کینزی چیست و چه فلسفه ای دارد صحبت کرده ایم اما در این پست به چگونگی روش های انجام تله کینزی می پردازیم. شما می توانید قسمت قبل این موضوع را از…

سایکو کینزی

سایکو کینزی در مباحث قبلی در مورد علوم غریبه و تله کینزی صحبت کرده ایم اما فرق تله کینزی و سایکو کینزی در چیست؟ در تله کینزی افراد توانایی به حرکت درآوردن اجسام را دارند ولی در سایکو کینزی افراد توانایی کنترل شرایط و انرژی ها را دارند.…

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا(قسمت دوم)

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا(قسمت دوم) در ادامه ی بحثمان در باره ی تله کینزی و اینکه چگونه می توانید به این نیرو برسید هستیم.شما می توانید قسمت اول این موضوع را از اینجا ببینید.و اما شما چگونه می توانید تله کینزی باشید؟…

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا

تله کینزی یا توانایی به حرکت درآوردن اشیا شاید شما هم در بسیاری از شو های تلویزیونی و شعبده بازی دیده باشید که افرادی می توانند با انرژی خود , اشیا را به حرکت در آورند.این داستان تا چه حد واقعیت دارد؟ آیا می دانستید به این حرکات تله…
CLOSE
CLOSE