مرور برچسب

تله پاتی

آموزش تله پاتی (قسمت دوم)

آموزش تله پاتی (قسمت دوم) در قسمت قبل از این موضوع به آماده سازی برای شروع تمریناتی برای تقویت نیروی تله پاتی پرداختیم که می توانید قسمت اول موضوع را از اینجا بخوانید تا به طور کامل در جریان بحث قرار بگیرید و تمرین را کامل فرا گیرید…

آموزش تله پاتی(قسمت اول)

آموزش تله پاتی(قسمت اول) در این قسمت با شما هستیم تا به شما بیاموزیم چگونه می توانید دانش تله پاتی را فرا بگیرید و بتوانید با تمرین این ادراک و احساس را در خود تقویت کنید. توجه:هیچ كاری رو بدون داشتن قدرت در اون زمینه نمی شود با…

تله پاتی چیست؟

تله پاتی چیست؟ تله پاتی کلمه ای است که شاید بارها به گوشتان خورده باشد و شنیده باشید ولی تا چه حد از آن می دانید؟ آیا می دانید از نظر علم چگونه تله پاتی تعریف می شود؟ دورآگاهی یا تله پاتی ادارک فراحسی فعالیت روحی فردی دیگر است .تله…
CLOSE
CLOSE