مرور برچسب

تضمین جان در حین گنج یابی

تضمین جان در حین گنج یابی

تضمین جان در حین گنج یابی امنیت در حین گنج یابی بسیار لازم است شما در طول گنج یابی و حفاری باید بسیار مراقب باشید که اسیر حوادث نشوید. هر موقع اشیایی را پیدا کردید با دست برهنه لمسش نکنید اگر اشیاء کشف شده در یک مکان پلمپ شده هست باز…
CLOSE
CLOSE