مرور برچسب

تصویر و عکس های گنج

گنج نامه های با خط میخی

گنج نامه های با خط میخی اکثر گنج نامه های قدیمی با خط میخی گنج نامه هایشان نوشه است و برای گنج یابی آنها حتما باید به خط میخی تا حدودی مسلط بود. خط میخی خطی است که توسط اقوام باستانی آسیای غربی مثل سومری ها، آشوری ها، بابلی ها، ایلامی…

ماه چه تاثیری در گنج یابی دارد

ماه چه تاثیری در گنج یابی دارد ماه یکی از تاثیر گذار ترین عناصر طبیعی در گنج یابی است که می تواند به یافتن گنج بسیار کمک کند. اين علامت نماد بار نبوده است.اين علامت براي نشان دادن سمت غروب آفتاب يا سمت غرب است.در بعضي از كوهها كه جاده…

تاثیر گراز و پرنده در گنج یابی

تاثیر گراز و پرنده در گنج یابی گراز ها در کوه ها نشانه وجود گنج های عظیم هستند و همانطور پرنده ها هم نشانه های خفیف گنج را می رساند. در راس آن تپه یا کوه بایدمحلی از چیدمان سنگ بحالت گرد یا مربعی پیدا کنین که آنجا قبر خواهد بود و…

علامت مار تراشیده در گنج یابی

علامت مار تراشیده در گنج یابی مار تراشیده تاثیر فراوانی در گنج یابی دارد بخصوص مار های تراشیده اما باید بسیار دقیق بود و ریز به ریز مسائل را باید چک نمود ماری که بحالت تراشیده شده باشد و در حالت تدافعی قرار دارد علامت دوم آن در فاصله…

دعا برای گنج یابی

دعا برای گنج یابی در حین گنج یابی برخی ها اعتقاد دارند ذکر تاثیر فراوانی بر روی این عمل دارد . میتواند بسیار مفید باشد برروی یافتن گنج مدنظر. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند : هر کس دو ماه پی در پی روزی چهار صد مرتبه این ذکر…

تاثیر دو زانو در گنج یابی

تاثیر دو زانو در گنج یابی جای دو زانو در روی کوها و مناطق خاص نشان از وجود زیر خاکی و گنج های بسیار قدیمی در اطراف آن دارد جای دو زانو باید رو به قبله و 25 سانتی متر فاصله داشته باشد و برای پیدا کردن دفینه زانوها را در جای زانو گذاشته…

تاثیر قبر در گنج یابی

تاثیر قبر در گنج یابی در قبرستان های قدیمی اکثرا نشانه های زیادی از گنج وجود دارد اما باید با دقت فراوان به دنبال آن گشت تا به هدف رسید. در گذشته ما گورستانهای دسته جمعی نیز داریم که متعلق به افراد مریض است. در جاهائی که وبا یا طاعون…
CLOSE
CLOSE