مرور برچسب

تصویر روباه

مفهوم نماد و نشانه روباه

مفهوم نماد روباه در این مطلب میکوشیم تا شما دوستان را با مفهوم نماد و نشانه روباه بیشتر آشنا نماییم. حیوانی مکار و پر فریب با چشمانی نیمه درشت که پوزه(دهان) آن جلب توجه میکند. روباه بیشتر با نمادهای دیگر به کار برده…
CLOSE
CLOSE